ตระกร้าชอบปิ้ง: 0

ล็อกอิน สมาชิก

สมัครสมาชิก

3

3

2

2

1

3

4

4

title blog

title blog

งานบริการด้านต่างๆ

งานบริการด้านต่างๆ-เขียนโปรแกรม เก็บข้อมูลต่างๆของเครื่องจักรลงใน computer link ระบบเครื่องจักร-เข้าสู่ศูนย์กลางเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประโยชน์ต่างๆในด้านงานผลิต รวมถึงงานบริการ