ตระกร้าชอบปิ้ง: 0

EPA-10921A ราคา 17250 บาท

HYDRAULIC HAND PUMP
17,250 บาท
พิมพ์ใบเสนอราคา

รายละเอียด

WORKING PRESSURE (bar / psi)                         700/10000

OIL PER STROKE (cc.) low / high                          27/2.6

OIL CAPACITY (cc.)                                             1150

น้ำมัน                                                                    มี

สายข้อต่อ                                                            ไม่มี

เกจ                                                                     ไม่มี

WEIGHT (Kg)                                                       10.6