ตระกร้าชอบปิ้ง: 0

CB-21621-EPA ราคา 31740 บาท

HYDRAULIC HAND PUMP
31,740 บาท
พิมพ์ใบเสนอราคา

รายละเอียด

WORKING PRESSURE (bar / psi)                         1400/10000

OIL PER STROKE (cc.) low / high                          26 / 1.64

OIL CAPACITY (cc.)                                             1600

น้ำมัน                                                                    มี

สายข้อต่อ                                                             ไม่มี

เกจ                                                                      ไม่มี

WEIGHT (Kg)                                                        6.5